Laboratorium Diagnostyczne

 

Laboratorium czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00


W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy laboratorium pełni całodobowy dyżur na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie.

W tym czasie istnieje możliwość pobrania materiału i wykonania badań na zewnętrzne zlecenie lekarskie tylko z adnotacją ” pilne ”

Telefon: 59 810 63 13


Materiał biologiczny pobierany jest w Punkcie pobrań na terenie Laboratorium w godzinach 7.00 – 10.30

Odbiór wyników:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 16.00


Wyniki badań odbierane są:

- osobiście za okazaniem dowodu tożsamości

- gdy niemożliwy jest odbiór osobisty istnieje możliwość odbioru wyniku przez inną

osobę po wcześniejszym wypisaniu na nią dostępnego w laboratorium

upoważnienia.


WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM


1. HEMATOLOGIA I UKŁAD KRZEPNIĘCIA

 • Morfologia krwi
 • Rozmaz mikroskopowy
 • Retykulocyty
 • OB.
 • APTT
 • Czas protrombinowy, INR
 • Fibrynogen
 • D-Dimer

2. ANALITYKA OGÓLNA

 • Mocz – badanie ogólne
 • Mocz – cukier + ketony + ciężar właściwy
 • Mocz – dobowa utrata białka
 • Mocz – mikroalbuminy
 • Kał – krew utajona
 • Kał – antygen lambii
 • Kał – rota wirusy

3. CHEMIA KLINICZNA

 • Albuminy
 • Amylaza
 • ALAT
 • ASPAT
 • Białko całkowite
 • CRP
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Trójglicerydy
 • LDL / kalkulacyjnie/
 • LDH
 • Fosfataza alkaliczna
 • Fosforany nieorganiczne
 • GGTP
 • Glukoza
 • Sód, potas
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Mocznik
 • Kinaza kreatyny / CK/
 • Kinaza kreatyny CK –MB
 • Magnez
 • Równowaga kwasowo-zasadowa / gazometria /
 • Troponina T
 • Wapń całkowity
 • Żelazo
 • Ferrytyna
 • TIBC

4. SEROLOGIA

 • Grupa krwi
 • Wykrywanie przeciwciał odpornościowych
 • Bezpośredni test antyglobulinowy / BTA /

5. MIKROBIOLOGIA

 • Badanie bakteriologiczne moczu: posiew, identyfikacja, antybiogram
 • Badanie bakteriologiczne wymazu z nosa, gardła, pochwy itp. : posiew, identyfikacja, antybiogram

6. INNE BADANIA

 • WR
 • Czynnik reumatoidalny
 • ASO
 • Antygen HBs
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Prolaktyna
 • CEA
 • CA-125
 • PSA całkowite


W Laboratorium Istnieje możliwość wykonania innych badań nie zawartych w powyższym wykazie – przesyłamy je do podwykonawcy z którym laboratorium ma podpisaną umowę.

Informacje o rodzaju badań, pobraniu, czasie oczekiwania na wynik można uzyskać w tutejszym laboratorium oraz pod nr telefonu 59/ 810 63 13.


WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW

 1. INSTRUKCJA POZYSKIWANIA MATERIAŁU DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU
 2. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO DOUSTNEGO TESTU TOLERANCJI GLUKOZY
 3. INSTRUKCJA SPOSOBU PRZEPROWADZENIA DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU
 4. INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI KAŁU NA BADANIE KRWI UTAJONEJ

 5. INSTRUKCJA POBIERANIA MOCZU DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH
 • u dorosłych i starszych dzieci
 • U małych dzieci
 • U noworodków i niemowląt