Strona główna » O szpitalu

O SZPITALU

W roku 2011 z usług Szpitala skorzystało ponad  30.000 osób. Leczeniem szpitalnym objęto prawie 6.500 pacjentów. Najczęstszymi przyczynami poważnych – szpitalnych zachorowań są choroby wewnętrzne. Stanowią one prawie 65% z ogółu hospitalizacji, druga grupę stanowią pacjenci urazowi /około 11%/ oraz z chorobami układu kostno – stawowego i mięśniowego / 10% /. Ciąża i poród stały u podstaw 880 hospitalizacji. W poradniach specjalistycznych przyjęto ponad 19.000 pacjentów. Szpitalne laboratorium wykonało ponad 130.000 różnych badań na rzecz oddziałów szpitalnych oraz zleceniodawców zewnętrznych. Z diagnostyki endoskopowej skorzystało ponad 900 pacjentów, a RTG wykonało ponad 11.500 różnych zdjęć.

Szpital utrzymuje całodobową gotowość, co oznacza, że bez względu na  porę dnia i nocy przyjmuje pacjentów w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Wiąże się to z utrzymywaniem przez całą dobę szpitalnej Izby Przyjęć oraz sprawnych zespołów interwencyjnych w zakresie chirurgii ogólnej i ortopedii, OIOM oraz chorób wewnętrznych, położnictwa i pediatrii. Na Bloku Operacyjnym przez całą dobę dyżuruje zespół operacyjny.

20200728_183653
Skip to content