Strona główna » Zasady odwiedzin

 Informujemy, że odwiedziny pacjentów w oddziałach Szpitala odbywają się codziennie w godzinach 14:00-16:00 z zachowaniem następujących zasad:

  • Do pacjenta może wejść jednoczasowo jedna osoba (czas odwiedzin ograniczony do 30 minut).
  • Na sali chorych może przebywać jedna osoba odwiedzająca.
  • Na czas odwiedzin osoba odwiedzająca ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta oraz nos.
  • Przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta jak również po zakończeniu odwiedzin w oddziale należy zdezynfekować ręce.
  • Osoby z objawami infekcji ( w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)  nie mogą odwiedzać pacjentów.
  • Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
  • Osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie  stosować się do poleceń personelu medycznego.
  • Pacjent nie może opuszczać oddziału.
  • Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.

MAJĄC  NA  UWADZE  DOBRO  I  BEZPIECZEŃSTWO  PACJENTÓW  SZPITALA,  PROSIMY  WSZYTKIE  OSOBY  ODWIEDZAJĄCE  O  BEZWZGLĘDNE  PRZESTRZEGANIE  POWYŻSZYCH  ZALECEŃ.

Skip to content