laboratorium

Laboratorium czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00

W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy laboratorium pełni całodobowy dyżur na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie.

W tym czasie istnieje możliwość pobrania materiału i wykonania badań na zewnętrzne zlecenie lekarskie tylko z adnotacją ” pilne ”

Telefon: 59 810 63 13

Materiał biologiczny pobierany jest w Punkcie pobrań na terenie Laboratorium w godzinach 7.00 – 10.30

Odbiór wyników:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 16.00

Wyniki badań odbierane są:

– osobiście za okazaniem dowodu tożsamości

– gdy niemożliwy jest odbiór osobisty istnieje możliwość odbioru wyniku przez inną

– osobę po wcześniejszym wypisaniu na nią dostępnego w laboratorium upoważnienia.

WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM

 1. HEMATOLOGIA I UKŁAD KRZEPNIĘCIA
 • Morfologia krwi
 • Rozmaz mikroskopowy
 • Retykulocyty
 • OB.
 • APTT
 • Czas protrombinowy, INR
 • Fibrynogen
 • D-Dimer
 1. ANALITYKA OGÓLNA
 • Mocz – badanie ogólne
 • Mocz – cukier + ketony + ciężar właściwy
 • Mocz – dobowa utrata białka
 • Mocz – mikroalbuminy
 • Kał – krew utajona
 • Kał – antygen lambii
 • Kał – rota wirusy
 1. CHEMIA KLINICZNA
 • Albuminy
 • Amylaza
 • ALAT
 • ASPAT
 • Białko całkowite
 • CRP
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Trójglicerydy
 • LDL / kalkulacyjnie/
 • LDH
 • Fosfataza alkaliczna
 • Fosforany nieorganiczne
 • GGTP
 • Glukoza
 • Sód, potas
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Mocznik
 • Kinaza kreatyny / CK/
 • Kinaza kreatyny CK –MB
 • Magnez
 • Równowaga kwasowo-zasadowa / gazometria /
 • Troponina T
 • Wapń całkowity
 • Żelazo
 • Ferrytyna
 • TIBC
 1. SEROLOGIA
 • Grupa krwi
 • Wykrywanie przeciwciał odpornościowych
 • Bezpośredni test antyglobulinowy / BTA /
 1. MIKROBIOLOGIA
 • Badanie bakteriologiczne moczu: posiew, identyfikacja, antybiogram
 • Badanie bakteriologiczne wymazu z nosa, gardła, pochwy itp. : posiew, identyfikacja, antybiogram
 1. INNE BADANIA
 • WR
 • Czynnik reumatoidalny
 • ASO
 • Antygen HBs
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Prolaktyna
 • CEA
 • CA-125
 • PSA całkowite

W laboratorium istnieje możliwość wykonania innych badań nie zawartych w powyższym wykazie – przesyłamy je do podwykonawcy z którym laboratorium ma podpisaną umowę.

Informacje o rodzaju badań, pobraniu, czasie oczekiwania na wynik można uzyskać w tutejszym laboratorium oraz pod nr telefonu: 59 810 63 13

Labo3
Labo2
Labo1
Skip to content