Kaplica

 

Kaplica


Zgodnie z Kartą Praw Pacjenta Szpitala Powiatowego w Sławnie / pełny tekst w zakładce  ”Dla Pacjenta” / korzystając z usług naszego Szpitala mają Państwo prawo do korzystania z opieki duszpasterskiej w kaplicy szpitalnej lub w Oddziale, sprawowanej przez kapelana szpitalnego wyznania rzymsko – katolickiego.

W sytuacji, gdy pacjent oczekuje opieki kapłana innego wyznania należy poinformować o tym Pielęgniarkę.

Na terenie Szpitala funkcjonuje kaplica wyznania rzymsko – katolickiego, która mieści się na poziomie  -1 w budynku Oddziału Reumatologii.

Nabożeństwa odbywają się w soboty ok. godz. 13.00

Istnieje możliwość kontaktu z kapelanem – Tel. 602 593 857