W Szpitalu Powiatowym w Sławnie został udokumentowany, wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008 w następujących obszarach:

  • diagnostyka obrazowa RTG i USG
  • diagnostyka laboratoryjna
  • diagnostyka endoskopowa
  • reumatologia i rehabilitacja
  • oddział dziecięcy.

Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością jest nieustannie doskonalona – w odniesieniu do wymagań i oczekiwań pacjentów oraz wymagań wynikających z zapisów normy i przepisów prawa.