Strona główna » Aktualności » Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

Szpital Powiatowy w Sławnie informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, planuje się zniszczyć dokumentację z 2000 i 2001 roku. Osoby, które w danym okresie były Pacjentami szpitala mają możliwość odebrania oryginałów dokumentacji przed jej zniszczeniem, w wyznaczonym terminie. Dokumentację Pacjent może odebrać osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci tych osób, przez osobę upoważnioną do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu Pacjenta. Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 01.09.2022 r. do działu statystyki przy Szpitalu Powiatowym w Sławnie. Po w/w terminie dokumentacja zostanie zniszczona.
Telefon: 59 810 63 05
e-mail: ewa.walczak@szpital-slawno.pl

Skip to content