Gabinet Urologiczny

SZPITAL  POWIATOWY

W  SŁAWNIE

zaprasza

do korzystania z usług specjalistycznych

w GABINECIE UROLOGICZNYM działającym w strukturach Poradni Chirurgicznej w każdy wtorek w godz. od 9:00 -12:00

Rejestracja do Gabinetu Urologicznego jest możliwa  w Centralnej Rejestracji Szpitala,

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30 lub telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00 pod nr tel. 59 810 6340 lub 59 810 6307

Do gabinetu urologicznego obowiązuje skierowanie .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
Dorzuć piątaka na karetkę dla noworodka i wcześniaka

Szpital Powiatowy w Sławnie wraz z Fundacją "Marzenia do Spełnienia" zbiera środki na zakup w pełni wyposażonej karetki dla noworodków i wcześniaków. Koszt zakupu takiej karetki to około 700 tyś złotych. Zespół Karetki typu „N” wykonuje transporty noworodków będących w stanie zagrożenia życia i wymagających leczenia w ośrodku wyższego stopnia referencyjności (Odział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie) oraz Oddziałów Patologii Noworodka i referencyjnych w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, okulistyki, wad wrodzonych w Szczecinie i Gdańsku. Transporty medyczne wykonywane są w obszarze, aż 7 szpitali powiatowych wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego tj. Kołobrzegu, Szczecinka, Sławna, Wałcza, Połczyna Zdroju i Białogardu.  Dzięki Twojemu wsparciu zwiększamy szanse najmłodszych pacjentów na lepsze życie.


 
Lekarz Anestezjolog

Szpital Powiatowy w Sławnie

ZATRUDNI LEKARZA ANESTEZJOLOGA. Miejsce pracy: Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii. Praca na podstawie: umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

Oferujemy

  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę z wykwalifikowaną kadrą

Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia uczelni
  • prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
  • dyplom uzyskania specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

 

CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

faxem: (59) 810 24 23 lub listownie na adres:

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 9

76-100 Sławno

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy do omówienia z Dyrektorem Szpitala osobiście lub pod numerem telefonu 59 810 63 21

 
II Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sławnie

Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Do pobrania

Zarządzenie o konkursie

 
Poradnia Reumatologiczna

Miło nam poinformować, że poradnia reumatologiczna czynna będzie dodatkowy dzień.

Od 02-01-2018 roku w każdy wtorek od godziny 14:00 do  18:00 przyjmować będzie specjalistka II stopnia reumatologii Elżbieta Urban.

 
Profilaktyka WZW typu A

W związku ze zwiększoną w ostatnim czasie liczbą zachorowań z powodu wirusa WZW typu A, Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz GIS przygotował plakat profilaktyczny dotyczący tej tematyki

 
sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego MERCEDES-BENZ

SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż Samochodu specjalnego sanitarnego MERCEDES-BENZ


Opis przedmiotu przetargu

Marka i typ: MERCEDES-BENZ 313 Sprinter CDI E3 3,5t

Nr rejestracyjny: ZSL 09248

Nr nadwozia: WDB9036621R534539

Rok produkcji: 2003

Stan licznika: 426 538 km

Pojemność silnika: 2148 cm3

Moc silnika: 95 kW (129KM)

Rodzaj silnika: Diesel

Badanie techniczne: brak aktualnego badania technicznego

Cena wywoławcza: 8 000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

Do pobrania

Szczegóły postępowania


 
Przetarg na sprzedaż Renault Master

SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego RENAULT MASTER

 

Opis przedmiotu przetargu

 

Marka i typ: RENAULT Master Dci MR’03 E3 3.3t

Nr rejestracyjny: ZSL 01146

Nr nadwozia: VF1FDBMH636710884

Rok produkcji: 2006

Stan licznika: 348 953 km

Pojemność silnika: 2463 cm3

Moc silnika: 84 kW (114KM)

Rodzaj silnika: Diesel

Badanie techniczne: brak aktualnego badania technicznego

Cena wywoławcza: 11 000,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

Do pobrania

Specyfikacja przetargu

<

 
Konkurs na stanowisko położnej oddziałowej II

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896) tj. posiadać:

1) tytuł magistra na kierunku położnictwo i 1 rok pracy w szpitalu,

2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i 1 rok pracy w szpitalu,

3) licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3 lata pracy w szpitalu,

4) licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w szpitalu,

5) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5 lat pracy w szpitalu,

6) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny i 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 ze zm.). złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska położnej oddziałowej,

3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata - kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Sławnie,

ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

"Konkurs na stanowisko położnej oddziałowej oddziału .........................................." w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 26.06.2017r.

Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnia Sekretariat Szpitala.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewidywane jest w Sali konferencyjnej w siedzibie Szpitala.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie.

 
Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej II

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie

ogłasza konkurs na stanowiska:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgiczno – Ortopedycznego

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięco – Noworodkowego

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896) tj. posiadać:

1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pracy w szpitalu,

2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok pracy w szpitalu,

3) licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3 lata pracy w szpitalu,

4) licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w szpitalu,

5) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5 lat pracy w szpitalu,

6) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny i 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 ze zm.). złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska pielęgniarki oddziałowej,

3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata - kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Sławnie,

ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

"Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału .........................................." w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 26.06.2017r.

Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnia Sekretariat Szpitala.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewidywane jest w Sali konferencyjnej w siedzibie Szpitala.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie.

 
Poradnia ginekologiczno-położnicza

Szpital Powiatowy w Sławnie informuje,

że od dnia 03-08-2016 w każdą środę od godziny 15:00 do 17:00  w Poradni Ginekologiczno-Położniczej  będzie przyjmować nowy lekarz specjalista ginekologii i położnictwa Pani Małgorzata Palicka-Cieminska.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2