Misją Szpitala Powiatowego w Sławnie jest zapewnienie pacjentom szerokiego zakresu wysokiej jakości świadczeń:

  • prewencyjnych,
  • diagnostycznych,
  • leczniczych,
  • pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych

realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną i umotywowaną kadrę, zdolną do szybkiej reakcji wobec wymagań nabywcy świadczeń i prawdziwie wrażliwą na zmieniające się potrzeby pacjenta.