Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii

 

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii

 

Ordynator Oddziału lek. Mariusz Jakimiak – specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Podlipny

Telefon: 059 810 63 29

 

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii mieści się na 1 piętrze w 2- kondygnacyjnym budynku z windą.

 

W Oddziale diagnozowane i leczone są:

 • Respiratoroterapia – wszystkie opcje
 • Tlenoterapia
 • Kaniulacja dużych naczyń żylnych i tętnic obwodowych
 • Pomiar OCŻ
 • Pomiar ciśnienia metodą krwawą
 • Tracheostomia
 • Intubacja także przedłużona
 • Żywienie anteralne ciągłe / pompa /
 • Żywienie parenteralne w systemie „ALL In One”
 • Rehabilitacja ruchowa i oddechowa
 • Stymulacja mięśnia sercowego – elektroda
 • Defibrylacja, kardiowersja
 • Antybiotykoterapia celowana
 • Zwalczanie bólu nowotworowego i pooperacyjnego
 • Terapia płynowa
 • Transfuzja krwi i środków krwiopochodnych
 • Osmoterapia w urazach czaszkowo – mózgowych
 • Drenaż jamy opłucnowej
 • Przygotowywanie dawców narządów
 • Badania RTG i USG przyłóżkowe
 • Zapalenie bakteryjne opon mózgowo – rdzeniowych
 • DIC i inne zaburzenia krzepnięcia krwi
 • Plamice i ciężkie stany krwotoczne
 • Cukrzyca śpiączka
 • Przełom  tarczycowy / hiperkinetyczny /
 • Niedoczynność nadnerczy – przełom
 • Nadciśnienie - przełom
 • Ostry zawał mięśnia sercowego
 • Dusznica bolesna
 • Zatory i zakrzepy
 • Ostry i przewlekły zespół płucno – sercowy
 • Niewydolność oddechowo – zapalna oraz oddechowa - zachłystowa
 • Dychawica oskrzelowa = stan spastyczny
 • Zapalenie płuc
 • ARDS
 • Ostra niewydolność krążenia
 • Ropniak, wodniak, krwiak opłucnej
 • Odma opłucnowa
 • Zaburzenia rytmu serca / dysrytmie /
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Krwotok z przewodu pokarmowego
 • Zapalenie otrzewnej – wstrząs
 • Ostra i podostra martwica wątroby – śpiączka
 • Ostra niewydolność nerek przednerkowa, nerkowa i ponerkowa
 • Zapalenie nerek i układu moczowego – wstrząs
 • Ciężkie krwotoki w położnictwie
 • Rzucawka
 • Zakażenia – wstrząs septyczny okołoporodowy
 • Wstrząs septyczny – po zabiegach chirurgicznych
 • Stan padaczkowy
 • Leczenie stanów pooperacyjnych
 • Zabiegi reanimacyjne
 • Terapie chorych z zagrożeniem życia
 • Transport chorych z zagrożeniem życia
 • Współpraca z zespołami transplantologii
 • Urazy wielonarządowe – wstrząs pourazowy
 • Rany postrzałowe i kłute
 • Rozległe obrażenia narządów jamy brzusznej, miednicy, kończyn, nerek
 • Amputacje urazowe kończyn
 • Zatrucia lekami, preparatami farmaceutycznymi i substancjami biologicznymi
 • Zatrucia tlenkiem węgla
 • Samobójstwa i samouszkodzenia
 • Wypadki i obrażenia spowodowane prądem elektrycznym oraz przez urządzenia mechaniczne
 • zatrucia i toksyczne reakcje spowodowane przez jadowite zwierzęta i rośliny trujące
 • rażenia piorunami
 • wypadki i obrażenia spowodowane topieniem się, duszeniem się i obecnością ciał obcych
 • choroby zakaźne i inwazyjne o ciężkim przebiegu
 • tężec
 • posocznice
 • zakażenia bakteryjne w przebiegu innych schorzeń
 • wirusowe zapalenie wątroby – śpiączka wątrobowa


Każdy pacjent w Oddziale prowadzony jest wg indywidualnego procesu pielęgnacyjnego.


W Oddziale wykonuje się następujące rodzaje znieczuleń:

1. Znieczulenia przewodowe

 • Znieczulenie podpajęczynówkowe
 • Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe
 • Blokady nerwów obwodowych
 • Znieczulenia odcinkowe dożylne

2. Znieczulenia ogólne:

 • Znieczulenie ogólne złożone z intubacją tchawicy
 • Znieczulenie ogólne złożone z użyciem maski krtaniowej
 • Krótkie znieczulenia dożylne

3. Znieczulenia mieszane

 • Znieczulenie ogólne ze znieczuleniem przewodowym