Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Sławnie zawiesza udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.

Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

  • przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych,
  • prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych

W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania świadczeń należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

Wszystkie zaplanowane wizyty do:

  • Poradni Specjalistycznych
  • Pracowni Endoskopii zabiegi w zakresie kolonoskopii i gastroskopii
  • Pracowni RTG, USG

zostaną przełożone. Będziemy kontaktować się z Państwem w celu ich przełożenia na inny termin.


Osobom, które mają zaplanowane wizyty kontrolne, porady będą udzielane telefonicznie.

Nadal przyjmowani będą pacjenci urazowi i w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.