Wybór biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Sławnie za 2019 rok.

Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) zapraszamy uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Sławnie za 2019 rok.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik do oferty