Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/1

Miło nam poinformować, że Szpital Powiatowy w Sławnie w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/1 – Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 otrzymał dofinansowanie na projekt:

"Doposażenie Szpitala w Sławnie w aparaturę medyczną i diagnostyczną" w kwocie 647 262 zł  (całkowita wartość projektu: 1 176 840 zł).

W ramach projektu zrealizowano następujące zakupy:

  • RTG - ramię C
  • Stół operacyjny chirurgiczny
  • Stół operacyjny ortopedyczny
  • Stół operacyjny ginekologiczno-położniczy
  • Lampy operacyjne - bezcieniowe główne - 3 szt.
  • Endoskop z torem wizyjnym
  • USG z kolorowym doplerem
  • Aparat do znieczuleń
  • Kardiomonitory ze stacją centralnego nadzoru - 3 szt.
  • Holter