Oddział Noworodkowy

 

Oddział Noworodkowy

 

Zastępca Ordynatora ds. noworodków : lek. Alicja Piotrowska – Malicka –

specjalista neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa: Magdalena Litwin

Telefon: 59 810 63 33

 

Oddział noworodkowy mieści się na 1-piętrze w 3-kondygnacyjnym budynku z windą.

Oddział liczy 20 łóżeczek, w tym 9 łóżeczek mobilnych.


Celem oddziału jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla nowonarodzonych dzieci i ich mam. Od pierwszych chwil życia zapewniony jest bliski kontakt z matką, poprzez położenie na brzuchu matki zaraz po urodzeniu i przystawianie do piersi.

Każdy noworodek prowadzony jest wg indywidualnego procesu pielęgnowania.


Oddział funkcjonuje w systemie rooming – in -  niepełny, tzn, że:

  • matka przebywa cały czas z dzieckiem w trakcie pobytu w szpitalu
  • noworodek może przebywać w oddziale neonatologicznym i na prośbę matki być przywożony do karmienia
  • istnieje możliwość oddania noworodka pod opiekę pielęgniarki dyżurującej do czasu odzyskania sił przez matkę


Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny, który służy ratowaniu życia i zdrowia noworodków:

- inkubatory otwarte i zamknięte

- lampy do fototerapii

- aparat do badania poziomu bilirubiny – bilirubinometr

- aparat do badania poziomu glikemii – gleukometr dla noworodków

- CEPAP / aparat wspomagający oddychanie w przypadku niewydolności oddechowej/

- pulsoksymetry

- aparat do badania słuchu u noworodków

- pompy infuzyjne


W Oddziale zapewniamy:

  • opiekę lekarską i pielęgniarską nad noworodkami i ich matkami
  • wykonujemy u każdego noworodka wymazy bakteriologiczne i konieczne badania laboratoryjne
  • szczepienia obowiązkowe przeciwko BCG i WZW B
  • testy przesiewowe w kierunku chorób wrodzonych: fenyloketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy
  • wykonujemy badanie przesiewowe w kierunku przewodozależnych wad serca – test pulsoksymetryczny
  • każdy noworodek ma wykonane przesiewowe badanie słuchu, a w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń kierujemy do diagnostyki w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności.


Oddział noworodkowy promuje karmienie naturalne - uczymy i radzimy jak prawidłowo przystawiać do piersi, jak troszczyć się o maleństwo, przewijać i pielęgnować


Noworodki wypisywane są ze szpitala codziennie po badaniu lekarskim – także w soboty, niedziele i święta.

Każdy noworodek przy wypisie otrzymuje książeczkę zdrowia dziecka.

Matki dzieci wypisywanych są szczegółowo informowane co do zaleceń pozaszpitalnych i postępowania z dzieckiem w domu.