Oddział Dziecięcy

 

Oddział Dziecięcy

 

Ordynator: lek. Piotr Górniak – specjalista pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Sanicka


Telefon:  59 810 63 20


Oddział Dziecięcy mieści się w budynku parterowym.

Oddział liczy 15 łóżek i  posiada 1 salkę obserwacyjno – izolacyjną.


Oddział Dziecięcy jest oddziałem I stopnia referencji.

Leczy podstawowe, najczęściej występujące choroby u dzieci. W trudnych przypadkach współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koszalinie i innymi ośrodkami wysokospecjalistycznymi.

Każde dziecko przebywające w Oddziale prowadzone jest wg indywidualnego procesu pielęgnowania.


Przyjęcia pacjentów odbywają się przez całą dobę.

Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Bez skierowania przyjmowane są jedynie dzieci w stanie zagrożenia życia i zdrowia.


Odwiedziny chorych możliwe są o dowolnej – ogólnie akceptowanej – porze. Ograniczeniem są możliwości lokalowe, stąd do jednego dziecka zezwala się na odwiedziny 1-2 osób.


W Oddziale istnieje możliwość noclegu rodzica z dzieckiem hospitalizowanym – opcja ta jest odpłatna / informacji udziela personel Oddziału /